۱۳۹۱ فروردین ۱۲, شنبه

به نظر شما، کدوم یکیشون "توپ" تره !؟

مواظب باشین روز سیزده یه وقت اشتباهی خود این بچه رو بجای "توپ" نگیرین و شوت کنین !

هیچ نظری موجود نیست: