۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

روز ولنتاین بر همه عاشقان مبارک باد


مختصری درباره تاریخچه ولنتاین :
ولنتاین یا والنتینوس نام کشیشی است رومی که در قرن سوم میلادی در روم و در دوران فرمانروایی کلودیوس دوم زندگی می کرد.
کلودیوس فرمانروایی سخت گیر،بی رحم و قاطع بود و از آنجایی که ازدواج را باعث عدم خوب جنگیدن سربازان رومی می دانست،ازدواج را برای سربازان قدغن اعلام کرده بود.
به خاطر همین سخت گیری کلودیوس ، کسی در آن زمان جرات جاری کردن عقد و کمک به ازدواج سربازان را نداشت، جز والنتینوس کشیش.
والنتینوس کشیش به خاطر کمک به سربازان برای ازدواج دستگیر شده و در زندان خود عاشق دختر زندانبان می شود....در نهایت والنتینوس به خاطر کمکهایش اعدام شده و جان خود را فدای عشق می نماید.
و از آن روز ولنتاین به سرفصل تقویم عاشقان تبدیل می شود.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
(خواجه حافظ شیرازی)

هیچ نظری موجود نیست: