۱۳۸۷ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

کفشهای مهاتما گاندی


روزي گاندي در حين سوار شدن به قطار يك لنگه كفشش درآمد و روي خط آهن افتاد.

او به خاطر حركت قطار نتوانست پياده شده و آن را بردارد.

در همان لحظه گاندي با خونسردي لنگه ديگر كفشش را از پاي درآورد و آن را در مقابل ديدگان حيرت زده اطرافيان طوري به عقب پرتاب كرد كه نزديك لنگه كفش قبلي افتاد.

يكي از همسفرانش علت امر را پرسيد. گاندي خنديد و در جواب گفت:

مرد بينوائي كه لنگه كفش قبلي را پيدا كند، حالا مي تواند لنگه ديگر آن را نيز برداشته و از آن استفاده نمايد.

هیچ نظری موجود نیست: