۱۳۸۷ اسفند ۱۰, شنبه

فروش نصف اتومبیل ، اخرین چاره برای جلوگیری از زیان فاحش کمپانیهای خودرو سازی امریکا !

هیچ نظری موجود نیست: