۱۳۸۷ اسفند ۵, دوشنبه

سفری کوتاه به جنگل های هند و در پی رد ببر بنگال همراه با ژرار داوید
ببر بنگال علی رغم قدرت و نیرویش که این جانور درنده را به یک نماد تبدیل کرده ، جانوری است که نسل آن به شدت در تهدید انقراض قرار دارد. دنبال کردن رد ببر بنگال نشان می دهد که این جانور باشکوه و با هیبت موجودی ورای آن شکارچی هراس آوری است که انسان با شنیدن نامش آن را تجسم کرده و لرزه به اندامش می افتد.
ژرار داوید، عکاس فرانسوی یک مسافر همیشگی هند است. او در هر یک از سفرهایش به جستجوی ببر بنگال و تجدید دیدار با این درنده باشکوه می رود.
ببر به دلیل خطوط روی بدنش از سایر درندگان متفاوت است. شکل این خطوط با توجه به زیستگاه های ببر در نقاط مختلف آسیا تفاوت می کند اما در هرحال بهترین استتار برای این جانور در زیستگاه جنگلی اش است. درگذشته نسل گونه های ببر در سراسر خاک آسیا گسترده بود.
ببر جانوری است که برای بقا نیاز به فضای زیستی گسترده ای دارد. شکار بی رویه اما از آن مهمتر جنگل زدایی در زیستگاه های ببر موجب شد که نسل این جانور در بسیاری از نقاط آسیا منقرض شود. هم اکنون 5 زیر گونه از ببر باقی مانده است که مشهورترین آنها ببر بنگال است.
در اوایل قرن بیستم تعداد 40 هزار ببر در هند زندگی می کردند اما امروز کمتر 1500 ببر در هند باقی مانده که آنها نیز به شدت در تهدید انقراض هستند. ببر یک جانور تکرو است و حاضر نیست قلمرواش را با سایر ببرها تقسیم کند.
تا کنون نسل 3 زیرگونه ببر شامل ببر مازندران ، ببر بالی و ببر جاوه به کلی منقرض شده است. ببرها برخلاف سایر گربه سانان از آب بدشان نمی آید و شناگر ماهری نیز است. ببرها در سن 3 سالگی بالغ می شوند.
ببر یک شکارچی شبرو است. قدرت دید ببر مانند سایر درندگان در تاریکی فوق العاده است اما برخلاف اغلب درندگان قادر به تشخیص رنگ ها است.
توله ببرها در بدو تولد تا مدت حدود دو هفته نابینا هستند. ماده ببر ابتدا به توله هایش شیر داده و اندک اندک برای آنها شکارهای کوچکی را می آورد. مدتی بعد توله ببرها مادرشان را در شکار همراهی می کنند. توله ببرها تا زمان بلوغ همراه مادرشان می مانند. ببرها در طول شب شکار می کنند. با اینکه ببر در مسافات کوتاه جانور پرسرعتی است اما اغلب ترجیح می دهد به جای این که خود را خسته کند ، دست از تعقیب شکار بردارد.
ببرها معمولا یا از پهلو و یا از عقب به صورت غافلگیرانه به شکارشان حمله می کنند. ببر به دلیل جثه بزرگ و قدرتش هیچ دشمن طبیعی ندارد و انسان تنها شکارچی ببر محسوب می شود.
منبع : جام جم آنلاین

هیچ نظری موجود نیست: