۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

لطفا مرا نشوییــــــــــد !احتمالا شما هم اتومبیل هایی که صاحبش دستی به سر و روی آن نکشیده و بسیار کثیف و گرد و خاکی است را دیده اید و با واژه "لطفا مرا بشویید" نوشته شده بر روی آن آشنا هستید.
اما آیا می دانستید همین اتومبیل شسته نشده و کثیف می تواند تابلویی برای خلق یک اثر هنری زیبا باشد؟

Scott Wade شاید تنها شخصی باشه که اقلا بعنوان مبتکر اینکار برای خلق اثر هنری از ماشین های کثیف بهترین بهره را برده و مانند بوم نقاشی بر روی آن به نقاشی پرداخته است.

آقای اسکات وید 51 ساله متولد 1960 قبلا فوتبال استرالیایی بازی می کرده.

او اهل تاسمانی است و اکنون نیز در زمینه ورزش در آنجا مسئولیت دارد گرچه میشه گفت دیگه این نوع هنر هم جزئی از مهارت های اون هست.

اما یک تفاوت کلی بین این کار هنری با هنرهای دیگه هست و اون اینکه وقتی بارون بیاد یا ماشینه شسته بشه دیگه اثر هنری بر جای نمی مونه و تنها چیزی که می مونه تصاویری هست که در ادامه این ایمیل تقدیم شما دوستان عزیز می شود.

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_038.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_002.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_003.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_004.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_005.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_006.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_007.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_008.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_009.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_010.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_011.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_012.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_013.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_014.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_015.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_016.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_017.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_018.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_019.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_020.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_021.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_022.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_023.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_024.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_025.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_026.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_027.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_028.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_029.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_030.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_031.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_032.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_033.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_034.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_035.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_036.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_037.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_039.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_040.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_041.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_042.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_043.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_044.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_045.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_046.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_047.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_048.jpg

http://up.persianfun.info/img/90/4/mara-nashoeid/Persian-Fun_049.jpg

هیچ نظری موجود نیست: