۱۳۹۰ تیر ۱۴, سه‌شنبه

شغل این جوان، "مارگیری" در جنگلهای آمل است !
این جوان محلی، بدون ذره ای ترس و وحشت ، مارهای گزنده را از جنگلها و بیشه زارهای آمل در استان مازندران شکار می کند و زنده به شهر می برد.

هیچ نظری موجود نیست: