شايد شما هم با اين عکس آشنا باشيد. اين عکس در 19 آگوست سال 1999 توسط مايکل کلنسى عکاس مجله يو.اس تودي گرفته شده است.

جنيني که هنگام جراحي دراخل رحم دست جراح خود را فشرد.

جنيني که در اين عکس دست جراح را در دست خود گرفته، جنيني است که دچار بيماري مادرزادي اسپاينا بيفيدا (spina bifida) (بيرون زدگي نخاع به علت بسته‌نشدن کانال نخاعي) بوده است.

در صورتي که حاملگي و رشد جنين به همين شکل ادامه مي يافت در ماه‌هاي آتي احتمال مرگ و يا فلج جنين بسياربالا بود. براي اولين بار در تاريخ پزشکي قرار شد اين جنين در هفته 21 بارداري در داخل رحم مادر توسط جراح تحت عمل قرار گيرد.

نام اين کودک ساموئل (Samuel Armas ) و نام جراح دکتر جوزف برونر (Dr. Joseph Bruner) است.

اين عمل در يک مرکز پزشکي دانشگاهي (Nashville's Vanderbuilt University Medical Center) انجام شد.

اين عکس بارها در اينترنت انتشار يافت بدون آنکه داستان واقعي آن در جايي ذکر گردد و هر چه انتشار يافت بيشتر به افسانه و تخيلات گويندگان آن ارتباط داشت .

بعد از عمل، اين جنين (ساموئل فعلي) دست خود را از داخل رحم خارج کرد و انگشت جراح را در دست گرفت و با قدرت فشرد به شکلي که دکتر برونر در تن خود ارتعاش و مورموري را احساس کرد.

در اين لحظه عکاس يو.اس.تودي که براي ثبت تاريخ اولين جراحي داخل رحم در محل حاضر بود تصويري را شکار کرد که افکار عمومي جهان را تحت تاثير قرار داد.

عکاس مي‌گويد من در کناري ايستاده بودم و به رحم مادر نگاه مي‌کردم ناگهان لرزش رحم را ديدم و خواستم از آن عکس بگيرم که ناگهان يک دست از داخل آن خارج شد و دست جراح را فشرد. من عکس خود را گرفته بودم و اين داستان آنقدر سريع بود که پرستار پشت سر من فرياد کشيد وآي چه اتفاقي افتاده است.

اين عکس به سرعت در فاکس نيوز و سراسر جهان ارتباطات انتشار يافت. هيچکس، هرگز نخواهد فهميد که اين يک اتفاق بود و يا يک تشکر واقعي.