۱۳۹۰ مرداد ۶, پنجشنبه

عنکبوت گرسنه ماری چند برابر بزرگ تر از خود را به راحتی شکار کرده است.
هیچ نظری موجود نیست: