۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

تصاویری بسیار زیبا و دیدنی از انواع پرندگان رنگین در دنیاهیچ نظری موجود نیست: