۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه

آیا میشود این لبها را هم بوسید ؟!هیچ نظری موجود نیست: