۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

اینها سالن پذیرائی نیستند ، بلکه ایستگاه اتوبوس هستند !هیچ نظری موجود نیست: