۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

مدیریت منابع انسانی - پژوهشی در مورد "شانس" از"ريچارد وايزمن"روانشناس دانشگاه هارتفورد شاير


مدیریت منابع انسانی - پژوهشی در مورد "شانس" از"ريچارد وايزمن"روانشناس دانشگاه هارتفورد شاير

هیچ نظری موجود نیست: