۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

تصاویری ازخانه رئیس جمهور زیمباوه ، هفتمین کشور دنیا از نظر فقر !

هیچ نظری موجود نیست: