۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

افراد شاد ديگران را شادتر ميبينند


نتايج يك تحقيق جديد نشان داده است، كساني كه ديگران را در بهترين وضعيت و شرايط روحي ميبينند، خودشان در واقع شادتر و سازگارتر هستند.
محققان در يك بررسي جديد كشف كردهاند كه روش قضاوت شما نسبت به ديگران در واقع بيشتر ميزان سلامت و بهداشت رواني خودتان را به جاي فرد توصيف شده آشكار ميكند.
اين محققان ميگويند: هر چه فردي ديگران را شاد، مهربان و به لحاظ احساسي باثبات ببيند در واقع خود از اين صفات بهرهمند است.
داستين وود، متخصص دانشگاه «ويك فارست» در كاروليناي شمالي و محقق اصلي اين پژوهش تأكيد كرد: دريافتهاي شما از ديگران،بيشتر شخصيت خودتان را بر ملا ميكند. تمايل فرد براي بيان خصوصيات مثبت ديگران نشانگر مهمي از شخصيت مثبت اوست.
منبع : روزنامه ایران

هیچ نظری موجود نیست: