۱۳۸۹ شهریور ۴, پنجشنبه

ســـخت تریــن سئوال جـــهان !


با دقت به این عکس دسته جمعی از دانش اموزان خاور دور نگاه کنید و بگوئید که :

کدام دانش آموز خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

کدامشان دوقلو می باشند؟

چند تا زن در عکس دیده میشود ؟

چند نفرشان خوشحال هستند؟

چند نفرشان ناراحت می باشند؟

هیچ نظری موجود نیست: