۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

نوشته روی شمشیر فرهاد دوم پادشاه ایران از دودمان اشکانیان


بر روی شمشیر فرهاد دوم ( پادشاه ایران از دودمان اشکانیان ) این جمله از بانو ورتا بود :
تنها برای نگهبانی از ایران و مردم سرزمین بجنگ .
یکی از مغ های پیر زرتشتی به پادشاه ایران گفت چرا این سخن بر روی شمشیر است ؟
پند بزرگان باید در اندیشه و دل ما باشد نه بر دست ساخته های ما .
فرهاد دوم نگاهی به شمشیر نمود و گفت این جمله را هر بار می بینم به من می گوید راه درست چه و کجاست و بدین گونه در بیداد زمانه گم نمی شوم .
در این باره ارد بزرگ اندیشمند برجسته ایرانی می گوید : یادآوری آرمانها ، از بیراهه روی بازمان می دارد .
آن مغ خود از یاد برده بود که چرا آتش در آتشکده همیشه روشن است .
آیا جز برای یادآوری اندیشه های آنان است ؟!

هیچ نظری موجود نیست: