۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

بزرگترین سیب جهانبزرگترین سیب جهان 1849 گرم ( یک کیلو و 849 گرم) وزن دارد که توسط Chisato Iwasaki در باغ سیبش در شهر هیروساکی در ژاپن پرورش داده شده و در 24 اکتبر 2005 به عنوان بزرگترین سیب جهان انتخاب شده است.
همچنین خانواده هانزر ساکن هود ریورز در ایالت اورگان(در غرب آمریکا) در سال 1994 سیبی را پرورش دادند که 1470 گرم (یک کیلو و470گرم) وزن داشت.
آقا و خانم هارولد اسپیلتر نیز سیبی پرورش دادند که محیط آن 44,4 سانتیمتر بود.

منبع : Gines.ir

هیچ نظری موجود نیست: