۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه

خدایا چرا من ؟‎ (درسی که آرتور اشي به دنیا داد)


قهرمان افسانه اي تنيس ويمبلدون : "ارتور اشی" (‎(Arthur Ashe ، به خاطر خون آلوده اي كه درجريان يك عمل جراحي درسال ۱۹۸۳دريافت كرد به بيماري ايدز مبتلا شد ودربسترمرگ افتاد.
او ازسراسر دنيا نامه هائي از طرفدارانش دريافت كرد‎.
يكي از طرفدارانش نوشته بود : چراخدا تورا براي چنين بيماري دردناكي انتخاب كرد؟
آرتور در پاسخش نوشت : دردنيا ۵۰ ميليون كودك بازي تنيس را آغاز مي كنند ، ۵ميليون ياد مي گيرند كه چگونه تنيس بازي كنند، ۵۰۰هزارنفر تنيس رادرسطح حرفه اي يادمي گيرند ، ۵۰هزارنفر پابه مسابقات ‏مي گذارند ، ۵هزارنفر سرشناس مي شوند ، ۵۰ نفربه مسابقات ويمبلدون راه پيدامي كنند ، ۴ نفربه نيمه نهائي مي رسند و دونفر به فينال.
وآن هنگام كه جام قهرماني را روي دستانم گرفته بودم هرگز نگفتم خدايا چرا من ؟
وامروز هم كه ازاين بيماري رنج مي كشم هرگز نمي توانم بگويم خدايا چرا ؟

هیچ نظری موجود نیست: