۱۳۸۷ دی ۲۲, یکشنبه

مورچه های متقلب مجازات می شوند !تحقیقات نشان می دهد مورچه های کارگری که در کلونی های دارای ملکه برای تولید مثل تلاش می کنند از سوی همتایان خود مورد هجوم و مجازات واقع می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دریافته اند مورچه های کارگر متقلب با تولید مواد شیمیایی خود را در وضعیت باروری قرار می دهند این در حالی است که در جامعه مورچه ها، مورچه های کارگر به طور طبیعی تولید مثل نخواهند داشت تا از بچه های ملکه که برادران و خواهرانشان نیز به شمار می روند مراقبت کنند.
تیم تحقیقاتی متشکل از دانشمندان آلمانی- آمریکایی برای آزمایشات خود نمونه ای مصنوعی از ترکیب موجود در مورچه های بارور را برای مورچه های کارگر غیر مولد به کار بردند.
یافته های محققان نشان می دهد در کلونی هایی با حضور یک ملکه، مورچه های کارگری که ترکیب شیمیایی هیدروکربن در آنها به کار رفته بود مورد هجوم سایر مورچه ها قرار می گیرند اما این وضعیت در مورد کلونی های فاقد ملکه صدق نمی کند و مورچه های کارگر برای تولید مثل آزاد هستند.
به اعتقاد محققان مواد شیمیایی هیدروکربنی تولید شده توسط مورچه های متقلب پیام توارثی مطمئنی به شمار می رود و این نظام پلیسی ناظر بر تولید مثل، نقش مهمی را در توازن و هماهنگی دنیای مورچه ها ایفا می کند. به گفته دانشمندان برخی گونه های مورچه ها شناخته شده اند که نه تنها مورچه های کارگر متقلب را مورد حمله قرار می دهند بلکه تخم هایشان را نیز از بین برده و نابود می کنند. بر اساس گزارش بی بی سی، به باور محققان این انگاره که هماهنگی و توازن اجتماعی وابسته به سامانه های سخت گیرانه برای پیشگیری و مجازات افراد متقلب است در دنیای مورچه ها به عنوان موفق ترین جوامع به کار گرفته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: