۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

848 هزار كودك ايرانی دارای همسرند !به گزارش ايسنا،به گفته یك پژوهشگر فعال حوزه كودكان و با استناد به پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك كه افراد زیر 18 سال را كودك دانسته، حدود هفت درصد از كودكان در سنین 10 تا 18 ساله كشور تا سال 85 «ازدواج» كرده‌اند كه این درصد بالغ بر حدود 848 هزار كودك اعم از دختر و پسر می‌شود.
فرشید یزدانی با استناد به سالنامه منتشر شده مركز آمار ایران كه مربوط به آخرین سرشماری كشور در سال 85 می‌شود، تعداد كودكان ازدواج كرده در سنین 10 تا 18 سال دارای همسر را 848 هزار نفر اعلام و اظهار كرد: حدود 750 هزار نفر از این مجموع دختر و مابقی پسر بوده‌اند.
25 هزار نفر از 848 هزار كودك در سنین كمتر از 18 سال طلاق گرفته‌ و حدود 12 هزار نفر نیز همسران خود را از دست داده‌اند.
وی با بیان این كه در حال حاضر 25 هزار نفر از كودكانی كه ازدواج كرده بودند، طلاق گرفته‌اند، نسبت جنسیتی این كودكان را این گونه عنوان كرد: 15 هزار و 600 نفر از این كودكان مرد و مابقی زن هستند.
این پژوهشگر اظهار كرد: همچنین حدود 11 هزار و 800 نفر از این كودكان به دلیل مرگ، همسر خود را از دست داده‌اند.
یزدانی با اذعان بر این كه 490 هزار نفر از مجموع كودكان ازدواج كرده، در نقاط شهری زندگی می‌كنند، تعداد كودكان روستایی مزدوج را حدود 355 هزار نفر خواند.
به گفته وی، 430 هزار نفر از مجموع كودكان شهری دارای همسر، زن و مابقی مردند. همچنین از بیش از 359 هزار كودك روستایی دارای همسر نیز 312 هزار نفر زن و مابقی مرد هستند.
8 درصد از كودكان روستایی و 6 درصد از كودكان شهری ازدواج كرده‌اند
وی در ادامه ضمن اشاره به ازدواج هشت درصدی كودكان روستایی در سنین یاد شده، به تفكیك جنسیتی كودكان ازدواج كرده روستایی پرداخت و گفت: از كل 355 هزار كودك روستایی دارای همسر، 312 هزار نفر زن و مابقی مرد هستند.
این فعال حوزه كودكان با تاكید بر این كه شش درصد از جمعیت كودكان 10 تا 18 سال شهری تا سال 85 ازدواج كرده‌اند، گفت: كمتر از یك درصد این كودكان (حدود 10 هزار نفر)، از همسر خود طلاق گرفته و همسران كمتر از یك درصدشان نیز فوت كرده است.
62 هزار نفر از مجموع 848 هزار كودك ازدواج كرده دارای همسر، كمتر از 14 سال داشتند
یزدانی در حالی به طلاق گرفتن 15 هزار نفر از كودكان ازدواج كرده زیر 18 سال روستایی اشاره می‌كند كه این تعداد در شهرها به حدود 10 هزار نفر می‌رسد.
وی به نكته جالبی اشاره می‌كند و آن وجود 14 هزار و 300 كودك روستایی مطلقه در سنین 10 تا 14 ساله است و در عین حال گفت: 62 هزار نفر از مجموع 848 هزار كودك ازدواج كرده دارای همسر، كمتر از 14 سال داشتند كه 43 هزار نفر آن‌ها زن و بقیه مرد هستند.
این پژوهشگر فعال در حوزه كودكان ادامه داد: این امر فقدان حمایت كودكان، ایجاد مخاطرات بهداشتی برای آن‌ها، بیماری و ترویج خشونت‌های خانگی به دلیل نابالغ بودن عقل و جسم و همچنین ناتوانی در ارتباط ‌گیری با همسر را نشان می‌دهد.
مردان روستایی بیشتر از مردان شهری همسران خود را طلاق داده‌ند
وی با بیان این كه 11 هزار و 500 نفر از كودكان طلاق گرفته روستایی، مرد و 3500 نفر آن‌ها زن بوده‌اند، اظهار كرد: این امر نشان می‌دهد برعكس مردان شهری، مردان روستایی بیشتر طلاق می‌گیرند این در حالیست كه از 10 هزار كودك طلاق گرفته شهری، شش هزار نفر زن و مابقی مرد هستند.
وی با این گفته كه حدود چهار هزار و 400 نفر از كودكان ازدواج كرده روستایی همسران خود را از دست داه‌اند كه این رقم در مورد كودكان شهری به هفت هزار نفر می‌رسد، خاطر نشان كرد: دو هزار و 300 نفر از مجموع این كودكان روستایی، زن و دو هزار و 100 نفر مرد بودند.
این پژوهشگر حوزه كودكان در تحلیل داده‌های ازدواج كودكان كه با عنوان «كودك همسری» از آن یاد می‌شود، فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها بالاخص در نقاط روستایی و حاشیه شهرها را از دلایل اصلی ازدواج كودكان دانست.
یزدانی پس از ارائه آمار و داده‌های مركز آمار ایران، با تاكید بر اثرگذاری ازدواج كودكان بر مناسبات اجتماعی و فردی آن‌ها و در نهایت جامعه، تصریح كرد: طلاق گرفتن این كودكان باعث تداوم و تشدید زنانه شدن فقر می‌شود، چرا كه فقری كه خود منجر به ازدواج می‌شود با طلاق كودك امتداد و حتی آن‌ را تشدید می‌كند.
وی راه كار جلوگیری از ازدواج كودكان را آموزش به خانواده‌ها، آموزش مهارت‌های زندگی، مقابله با فقر فرهنگی و حمایت اقتصادی از خانوارهای فقیر عنوان كرد.

لازم به ذكر است با تصویب پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك در سال 1989 میلادی، به هر فرد زیر 18 سال كودك اطلاق می‌شود كه این امر با عضویت ایران به این پیمان‌نامه در سال 1993 میلادی (14 مهر ماه سال 1372)، در مورد سن كودكان ایران نیز صدق می‌كند.
منبع : http://www.isna.ir

هیچ نظری موجود نیست: