ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۲۷, جمعه

گلشيفته فراهاني و همسرش امينهیچ نظری موجود نیست: