۱۳۸۷ دی ۲۷, جمعه

گلشيفته فراهاني و همسرش امينهیچ نظری موجود نیست: