۱۳۸۷ بهمن ۱۱, جمعه

این موجود دریائی کوچک ، هرگز نمی میرد !


این موجود دریائی کوچک، بصورت رازی در طبیعت درآمده. این مخلوق که بنام علمی Turritopsis Nutricula مشهور است پس از رشد و رسیدن به دوران بلوغ و پس از تولید مثل قادر است بنحوی اعجاب آور خود را جوان کند و زندگی دوباره ای را از سر گیرد. این پدیده که از خانواده "ژله ماهی" هاست (Jellyfish) جانوری است بسیار کوچک و ظریف که اندازه آن از نیم سانتی متر تجاوز نمی کند. روزنامه تلگراف که در روز ٢٨ ژانویه اقدام به انتشار مطلب فوق نموده از قول دکتر ماریا هیگ لیتا (Maria Higlietta) می نویسد، "ما شاهد یک هجوم خاموش توسط این موجود دریائی در سراسر جهانیم." دلیل این امر هم روشن است، این ماهی هرگز نمی میرد.تلگراف در گزارش خود می نویسد که مطالعات بسیاری در حال حاضر بر روی این مخلوق کوچک متمرکز شده که ببینند این ژله ماهی چگونه می تواند پروسه پیر شدن خود را بنحوی نامتناهی معکوس کند. صرف نظر از شگفتی که با خواندن این مطلب به انسان دست می دهد با خود فکر می کنیم که اگر قرار بود بطور طبیعی و یا حتی تصنعی انسان از چنین مکانیزمی استفاده کند و دائم خود را جوان کند دنیا چه شکلی بخود می گرفت. آیا جهانی که در آن انسان ها فقط متولد شوند و دیگر هرگز به مرگ طبیعی نمیرند، جهانی شادتر و زیباتر خواهد بود و یا انفجار جمعیت، رقابت بر سر منابع اولیه و غذا به گسترده تر شدن خشونت و کشتارهای عظیم و فاجعه آمیز منجر خواهد شد؟کتاب رکوردهای گینس (١٩٩٣) (Guinness Book of Records) با اتکاء به تحقیقات انجام شده توسط جمعیت شناسان، تعداد انسانهائی که در حد فاصل سالهای ۴٠٠٠٠ (چهل هزار) قبل از میلاد مسیح تا سال ١٩٩٠ بدنیا آمده اند را نزدیک به ۶٠ میلیارد تخمین می زند. تعداد انسانهای متولد شده بر روی کره زمین از بدو پیدایش تا قبل از کشف کشاورزی توسط بشر نمی تواند رقم قابل ملاحظه ای باشد.بطور مثال در سال ٢٠٠٠ قبل از میلاد، تعداد کل انسانهای روی زمین ٣٠ میلیون و در سال اول میلاد مسیح ٢٠٠ میلیوننفر برآورد شده است. باین ترتیب می توان درک کرد که با توجه به کوتاه بودن عمر بشر بر روی زمین (حدود سه میلیون سال) در مقایسه با عمر کره زمین که در حدود ۵/۴ میلیارد سالبرآورد می شود تعداد کل انسان های ظاهر شده بر روی زمین نمی تواند به میزان چشمگیری بیش از ۶٠ میلیارد بوده باشد که از آن تعداد حدود ١٠ درصد آنها هم اکنون زنده هستند.اما اگر قرار بود حتی همین تعداد یعنی ۶٠ میلیارد نفر برای همیشه زنده بمانند و به حیات ابدی ادامه دهند جهان چه شکلی بخود می گرفت؟ آیا با پیشرفت علم و تکنولوژی ممکنست بشر در آینده بسیار دور (فرضا یک میلیون سال بعد) موفق به دست یافتن به حیات جاوید شود؟ در آن صورت ممکنست برای جلوگیری از بحران، از تولد انسانهای جدید جلوگیری بعمل آید؟

هیچ نظری موجود نیست: