۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

Ramesh: Namaz "رامش" : نماز ( من نمازم تو رو هر روز دیدنه، از لبت دوست دارم شنیدنه) رامش: نماز

هیچ نظری موجود نیست: