۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

اگر به ظاهر قهر میکنم

اگر به ظاهر قهر میکنم، به خاطر این است که دستم را محکمتر بگیری و بلندتر بگویی : بمان!
نه اینکه شانه هایت را بالا بیندازی و بگویى : هر طور راحتى !
کاش می فهمیدی .... قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری و بلندتر بگویی: بمان...
نه اینکه شانه بالا بیندازی ؛ و آرام بگویى: هر طور راحتى ... !!!

هیچ نظری موجود نیست: