۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

صبح است ساقیا، "استادشجریان" : صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن // دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، ......."ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم"! // با ما به جام باده صافی خطاب کن! "خواجه حافظ شیرازی" /صبح است ساقیا- آلبوم دستان- شجریان-۱۳۶۷

هیچ نظری موجود نیست: