۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

HAPPY THANKSGIVING TO ALL OF YOU / روز شکر گزاری بر همگان فرخنده باد

ملتی میتوند ادعا کند که متمدن وبا فرهنگ است که به تمدن و فرهنگ سایر ملل احترام بگذارد

به امید آن روزی که همه مردم ایران نیز این روز بزرگ را جشن بگیرند

روز شکر گزاری بر همگان فرخنده باد


هیچ نظری موجود نیست: