۱۳۹۰ آبان ۲۲, یکشنبه

عکس واقعی والدین صدام حسین :

گویا عکس واقعی پدر و مادر دیکتاتور سابق عراق که کمیاب بوده است،
برای اولین بار منتشر میشود.
نام پدر صدام «حسین المجید» و نام مادرش «صبحه طلفاح» بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: