۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

این هم عکسی از عالیجناب "بشار اسد" نوع دوست و مهربان! در محفل گرم خانواده و در حال بازی با فرزندانش

براستی که آدم از این همه احساس رافت و عطوفت! این آقا، به ویژه نسبت به مردم کشورسوریه، گریه اش میگیره

هیچ نظری موجود نیست: