۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان را گرامی بداریم


خشونت علیه زنان، خشونت علیه جامعه است
(روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان را گرامی بداریم)
زن، کانون پرفروغ خانواده، مرکز مهر، مظهر عشق، نمايشگر پاکي
  نمونه عطوفت و چشمه عنايت است
 "اقبال لاهوری"

هیچ نظری موجود نیست: