۱۳۹۰ آبان ۲۴, سه‌شنبه

زیباترین عکسی که از یک پلنگ ایرانی گرفته شده است - پارک ملی گلستان

 به جرات میتوان گفت که این عکس، زیبا ترین عکسی است که تاکنون ازیک پلنگ ایرانی در زیستگاهش گرفته شده است
محمود شکیبا ، کارشناس اداره کل محیط زیست استان گلستان ، سال گذشته در شهریورماه ، از فاصله ای نزدیک موفق به گرفتن این عکس زیبا شد 
این پلنگ به آرامی بر روی تخته سنگی در منطقه "آلمه" در پارک ملی گلستان خوابیده بود و اینچنین به شکیبا می نگریست و به او فرصت داد تا بیش از ۳۰ فریم از او عکاسی کند و سپس از جا بلند شد و از نظرها دور شد.
این نخستین بار نیست که پلنگ چنین آرام در برابر انسان ظاهر می شود 
در مصاحبه ای که سال گذشته با دکتر مسعود شکیبا ، دامپزشک و برادر محمود شکیبا انجام داد ایشان تعریف می کرد که چند سال قبل یک پلنگ که توسط شکارچیان مسموم شده بود و حتی با گلوله مجروح هم شده بود ، صبح زود پشت در پاسگاه محیط بانی آمده بود اما تا دکتر از راه برسد پلنگ جان باخت 
همین پارسال هم پلنگی که از ناحیه چشم دچار آسیب شده بود و بینایی اش را به دلایلی موقتا تاحدی از دست داده بود ، به کمپ گلزار در پارک ملی گلستان آمد ، داخل یکی از اطاق ها رفت و بدون آنکه به کسی حمله کند با آمدن محیط بانان و داپزشک داخل قفس رفت و به گرگان منتقل شد تا دکتر شکیبا او را معالجه کند! 
و بعد هم که بهبودی حاصل شد اینقدر در داخل قفس غرش کرد و فریاد کشید تا نهایتن قبل از آنکه گردن بند ردیاب از تهران به گرگان برسد، مجبور شدند که دوباره او را به پارک ملی گلستان برگردانند .
چه صحنه زیبایی بود لحظه آزادی ، و من نظاره گر آن بودم که چطور پلنگ وقتی به منطقه آلمه رسید، آرام و بی صدا ، مات و مبهوت شده بود و از قفس بیرون نمی آمد 
یکی ازمحیط بانان بر روی سقف قفس پلنگ که داخل نیسان بود رفته بود و تکه گوشتی را به دست گرفت و بعد از برداشتن در قفس گوشت را آویزان کرد اما باز هم پلنگ از قفس خارج نشد و همین طور آرام نشسته بود. 
تا اینکه محیط بانان قفس را کج کردند و او را به سمت پایین ماشین هل دادند تا از قفس خارج شود و بعد از خروج پلنگ نگاهی به سرزمین زیبای پارک ملی گلستان انداخت و بسوی زیستگاهش روانه شد ...
ببینید این تصویر پر غرور و زیبای همان پلنگی است که ما بی رحمانه آنها را به کشتن می دهیم و با انواع سلاح های سرد و گرم به جان انها می افتیم ، 
این تصویر همان پلنگی است که امروز می رود تا سرنوشتی چون یوز ایران را پیدا کند .  
بنگرید که این همان پلنگی است که مشابه آن را در پارک ملی کرمان همینوقت پیش به گلوله بستند و بعد که تازه حیوان نمرد اسلحه را داخل دهانش گذاشتند و دو گلوله درداخل دهانش شلیک کردند . 
این وحشی گری را چطور میتوان توجیه کرد ؟ 
آیا این درست است که هیچ حیوانی درنده ترو وحشی تر و خوانخوارتر از انسان نیست؟. 
براستی که بعضی از ما آدم ها ، روی هر چی حیوانه، ازلحاظ وحشی گری سفید کرده ایم

هیچ نظری موجود نیست: