۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه

نقش برجسته ی اردشیر یکم در نقش رستم


شکل بالا نقش برجسته ی اردشیر یکم موسس سلسله ی ساسانی را نشان می دهد که پس از پیروزی بر اردوان پنجم آخرین شاه اشکانی حکومت را در دست گرفت.
در سمت راست تصویر، اردشیر و در سمت چپ تصویر، اهورمزدا نشسته بر اسب نشان داده شده اند.
در کنار پای هر دو اسب بر روی زمین دو پیکر تصویر شده که تصویر سمت راست اردوان پنجم و تصویر سمت چپ اهریمن را نشان می دهد.
در این نقش برجسته اردشیر در حال دریافت نماد شاهی از اهورمزداست.

منبع عکس: ویکیپدیا

هیچ نظری موجود نیست: