۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

درسته که این "آقا شیره" خیلی "زبون درازی" میکنه، اما کی جرات داره به روش بیاره ؟


هیچ نظری موجود نیست: