۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

دورنمای زیبائی از کوه دماوند در سالهای قبل با گله گوسپندان و چوپانانشان در دامنه آن


هیچ نظری موجود نیست: