۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

بعضی از آگهی ها و اعلامیه های خصوصی و نوشته های دیواری جالب و با مزه در ایران
شلوار سایز رضا زادههیچ نظری موجود نیست: