۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

پرتاب گل به سوی آرامگاه کورش بزرگ در لحظه سال تحويل !

چندين سال است که در آستانه ی نوروز، بسیاری از مردم به ویژه جوانان، با رنج و زحمت، راهی طولانی را پیموده و با پای پياده خودشان را به آرامگاه کوروش بزرگ می رسانند تا تحويل سال نو را در کنار آرامگاه کورش سر کنند.
تا سفره هفت سين شان را روی زمين پهن کنند و در لحظه تحويل سال نو، به سوی آرامگاه کوروش بزرگ گل پرتاب کنند.

متاسفانه در حال حاضر ،در تخت جمشيد و پاسارگاد هيچگونه امکانات رفاهی وجود ندارد. سازمان ميراث فرهنگی و سازمان های مسئول ديگر در ايام نوروز هيچ نوع امکانات رفاهی در تخت جمشيد و پاسارگاد تهيه نمی بينند. هيچ تبليغی هم برای رفتن به آن جا نمی شود و به ندرت وسيله نقليه عمومی برای رفتن به آنجا پیدا می شود.

هیچ نظری موجود نیست: