۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

نوروزتان ، پيشاپيش فرخنده باد


نوروز پيشاپيش مبارک


Spring Melody

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

آسمان آبی و ابر سپيد
برگهای سبز بيد

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اينک بهار

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ‌ها و دشتها

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها
خوش به حال غنچه‌های نيمه‌باز

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

خوش به حال دختر ميخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبريز از شراب

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در اين روزگار

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

جامه رنگين نمی‌ پوشی به کام
باده رنگين نمی ‌بينی به جام

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

نقل و سبزه در ميان سفره نيست
جامت از آن می که می ‌بايد تهی است

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

ای دريغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسيم
ای دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

ای دريغ از ما اگر کامی نگيريم از بهار
گر نکوبی شيشه غم را به سنگ

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com

هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.com


امیدوارم که درکنار خانواده محترمتان سلامت و شاد و پیروز باشید

جیب هایتون هم پراز پول !
هیچ نظری موجود نیست: