۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

سنگ مزارحافظ هم به يادگاري‌نويسي مزين شد !

در حال حاضر سنگ مزار حافظ ازوضعيت حفاظتي مناسبي برخوردار نيست.
وجود چندين ترک بر سنگ و تماس‌هاي مکرر دست باعث شده سنگ مزار حافظ به شدت آسيب پذير شود.ـ با اينکه حافظ برتاقچه تمام خانه‌هاي ايراني جاي دارد اما گويي آرامگاه اين شاعر جهاني جايگاهي براي برخي از مردم و مسافران حافظيه ندارد.
ازآنجايي که سنگ مزارحافظ ازجنس مرمر و کاملا آسيب پذير است به گونه اي که حتي تماس انگشتان دست و عرق دست آن را ازبين مي برد.
طبق مشاهدات عيني، يادگاري نويسي هم روي آن صورت گرفته است .اين درحالي است که هرساله توريست هاي فراواني از اين مکان ديدن مي کنند بدون آنکه به محوطه مرمري و آرامگاه حافظ نزديک شوند.
مهران محمدي دبيرکل انجمن حافظ شناسي دراين رابطه به CHN گفت: سنگ مزار حافظ داراي خط نستعليق بسيار زيبا و قدرتمندي است که حفظ و نگهداري آن کاملا ضروريست. سنگ آرامگاه حافظ به دليل برداشتن چندين ترک و ضربه‌هايي که درطول سالها ديده کاملا آسيب پذيرشده است به طوري که هم اکنون در محوطه اي باز و درمعرض عواملي چون تغييرات آب و هوايي که روند تخريب آن را تسريع مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه پيش از اين سنگ مزار حافظ در محفظه‌اي شيشه‌اي نگهداري مي‌شد ادامه داد: پيش از اين سنگ مزار حافظ در محفظه‌اي شيشه اي نگهداري مي شد که بعد از مدتي گفته شد که بدليل تعرق شيشه و بخارناشي از آن سنگ تخريب مي‌شود. بنابراين محفظه شيشه اي برداشته شد در صورتي که امروزه راهکارهاي زيادي وجود دارد از جمله اينکه با استفاده از شيوه خلاء شيشه‌هايي طراحي مي شود و تمام هوايي که بين شيشه و اثرهنري است خارج و عايق‌بندي مي کنند تا هيچ هواي ديگر وارد نشود اما الان نه تنها از اين شيوه ها استفاده نمي شود بلکه بدليل نبود حصار با شيوه هايي چون يادگاري و حجاري شاهد تخريب آرامگاه حافظ هستيم.
اين دوستدار و حافظ‌شناس شيرازي با بيان اينکه نگهداري از سنگ‌ها به خصوص سنگ مزار حافظ همت و آگاهي مردمي را مي‌طلبد گفت:
هرکدام از اين سنگ ها به تنهايي ميراثي مهم و نگهداري از آنها واجب است. صرفنظر از تخريب انساني که جاي خود دارد از تخريب‌هاي طبيعي بايد جلوگيري شود. يکبار قرار است سرمايه‌گذاري براي مرمت آن انجام شود. گلکاري حافظيه نيست که هرفصل بخواهد عوض شود.
دبيرکل انجمن حافظ شناسي با تاکيد برحفاظت جدي ازسنگ مزار حافظ افزود:
خوشبختانه دنياي امروز دنياي پيشرفته‌اي در نگهداري از آثارتاريخي است و راهکار‌هاي متعددي نيز ارائه مي شود هنوز هم ميله هاي فلزي که توسط آندره گدار ساخته شده بود وجود دارد و مي توان دوباره زنجيربست. چرا که نمي توان نسبت به آن بي‌توجه بود. اطراف تمام باغچه‌ها سيم‌کشي شده است تا از گل‌ها مراقبت شود اما اطراف سنگ به آن مهمي هيچ حصاري وجود ندارد. متوليان ميراث فرهنگي با اينکه بودجه نگهداري از آرامگاه حافظ را دارند اما اگر ازتوانايي نگهداري از آن را ندارند اعلام کنند چرا که ما مشتاقاني داريم که حاضرند هزينه مرمت و نگهداري از سنگ حافظ را متقبل شوند.
به گزارش خبرنگار ما در محوطه حافظيه نيز چندين سنگ قبر ارزشمند وجود دارد که در شرف نابودي هستند به طوري که پشت مقبره حافظ، سنگ مزار خاندان قوام با حجاري بسيارظريف و خط زيباي مرحوم محمد قدسي است که به امان خدا رها شده و مردم از روي آن راه مي روند.
درحال حاضر آنجا محل تردد معتادان است.
محمدي نيز در اين باره افزود: امري که ضروريست و بايد هرچه سريعتر اقدام کنيم اينست که آگاهي اجتماعي را افزايش دهيم درحال حاضر در هيچ يک از کتابهاي درسي از ابتدايي تا مقاطع بالا درمورد چگونگي نگهداري از آثار تاريخي و برخورد با آنها وجود ندارد.
اين درحالي است که فرزندان ما راجع به اينکه چطور از داشته‌ايشان نگهداري کنند بايد آموزش ببينند.
همچنين فضاهايي را بوجود آوريم تا گروه‌ها در مقوله‌هاي فرهنگي فعاليت و اطلاع رساني کنند. چراکه بسياردردناک است مشاهده گردشگراني که با ليدر در محوطه هاي تاريخي حضور پيدا مي کنند اما اصول حضوردر اثر تاريخي را رعايت نمي کنند.
/خبرگزاري ميراث فرهنگي.

هیچ نظری موجود نیست: