۱۳۹۰ فروردین ۱, دوشنبه

عکسهایی از میدان تجریش دراوقات قبل از نوروز !


میدان تجریش در شمیران ، همیشه در اوقات نزدیک به جشن نوروز ، با زیاد شدن تعداد دستفروش ها و مردمی که در پی خریدهای نوروزی هستند ، بسیار دیدنی میشود. در آنجا شما میتوانید جریان داشتن زندگی را کاملن حس کنید !

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-079.jpg

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-035.jpg

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-099.jpg

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-043.jpg

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-089.jpg

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-091.jpg

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-097.jpg

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-081.jpg

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/03/iPhone-113.jpg

عکسها از : مانی قاسمی

هیچ نظری موجود نیست: