۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

معتبرترین سند قدمت نام خلیج فارس


علی ططری از خریدهای تازه کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مشتمل بر نقشه‌های تاریخی ایران عصر قاجار ( چاپ انگلستان) خبر داد که یکی از این نقشه ها معتبرترین سند درباره قدمت نام خلیج فارس است.
رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت: این مجموعه اسناد تازه دو دسته هستند که یک دسته نقشه های تاریخی ایران عصر قاجار و دسته دوم شامل نگاتیوها و شیشه های رنگی مخصوص ظهور عکس است. نقشه های تاریخی مشتمل بر 8 نقشه است که یکی از مهمترین آنها که معتبرترین سند درباره قدمت نام خلیج فارس نیز قلمداد می شود نقشه خلیج فارس و ممالک عربی است.
وی افزود: این نقشه که در سال 1908 میلادی (مطابق با 1278 خورشیدی) در انگستان چاپ شده از نظر سیاسی اهمیت فوق‌العاده ای دارد چرا که در سالهای اخیر چالشها درباره نام خلیج فارس شدت گرفته است و این سند به عنوان یک سند قطعی می‌تواند روشن کننده حقایق باشد.
به گفته ططری دومین نقشه از این مجموعه که در سال 1889 میلادی توسط کمپانی هند شرقی در انگلستان ترسیم شده مربوط به نقشه سیستان و بلوچستان است. این نقشه را زمانی که انگلیسیها بر این منطقه سیطره داشتند ترسیم کرده اند.
رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس در ادامه یادآور شد. سومین نقشه، نقشه مرزی و سرحدات میان ایران و روس است که متعلق به دوران ناصری است. این نقشه بعد از جنگهای ایران و روس با مهارت توسط دست ترسیم شده است. چهارمین نقشه نیز نقشه جهان است که در سال 1892 میلادی چاپ شده است.
وی همچنین اظهار داشت: چهار نقشه دیگر متعلق به اراضی و محدوده املاک میرزا حسین خان فرمانفرما وخاندان وی در تهران است.
ططری 41 نگاتیو و 36 شیشه رنگی مخصوص ظهور عکس را از دیگر خریدهای این کتابخانه برشمرد و عنوان کرد: این نگاتیوها که برخی از آنها هنوز ظهور نشده اند متعلق به دوران قاجاری است که جزو اولین نگاتیوهای رنگی در جهان به شمار می رود. در میان آنها عکسی از محمدعلی شاه نیز به جا مانده است که تاکنون در جایی منتشر نشده بود.
رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس ادامه داد: 36 شیشه رنگی خریداری شده نیز جز اولین ابزارهایی هستند که پیش از اختراع نگاتیو در جهان برای چاپ عکس مورد استفاده قرار می گرفتند.
رئیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس در پایان تاکید کرد: شناسایی و خرید این اسناد در راستای تداوم سیاستهای کتابخانه مجلس برای جلوگیری از خروج اسناد تاریخی از کشور صورت گرفته است
منبع: asriran.com

هیچ نظری موجود نیست: