۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

موسیقی، توان مغز را افزایش می‌دهد !


پژوهشگران در مطالعات جدیدی دریافته‌اند که موسیقی توانایی مغز را در تشخیص صداها افزایش می‌دهد.
به گزارش ایسنا، این محققان می‌گویند گوش دادن به موسیقی البته در حدی متعادل، به میزان قابل توجهی توان مغزی انسان را در تشخیص دادن بین صداهای مختلف تقویت می‌کند .
لائورل ترانیور ــ‌ سرپرست محققان دانشگاه مک مستر در اونتاریوی آمریکا ــ در حین تجزیه و تحلیل سیگنال‌های الکتریکی و مغناطیسی مغز دریافت افرادی که تعلیمات موسیقی را تا حدی تجربه کرده‌اند، واکنش‌های مغزی بیشتری در برخی از تست‌های تشخیص صدا داشته‌اند.
این پژوهش نشان داده است که حتی یک یا دو سال آموزش موسیقی، سطح حافظه، توجه و کنترل اجرایی مغز را افزایش می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست: