۱۳۸۸ مهر ۳۰, پنجشنبه

تخم مرغ چینی هم تولید شد !


وقتی چینی ها به هر صنعتی و حرفه ای رو آورند موجبات تحول در آن زمینه را ایجاد میکنند.
این بار چینی ها وارد بازار تخم مرغ و تولید آن شده اند که نمونه تخم مرغ تولیدی آنها را مشاهده می نمایید !

هیچ نظری موجود نیست: