۱۳۸۸ آبان ۱, جمعه

سگی که سواد خواندن دارد !


اين سگ که ابيگيل (به کسر گاف) نام دارد مي تواند هشت لغت مختلف را که حاوي دستورات صاحب يا مربي اش است، به صورت کتبي بخواند.
واحد مرکزي خبر : مربي سگي در امريکا طي نمايشي زنده نشان داد، اين سگ مي تواند دستورات محدودي را به صورت کتبي بخواند.
به گزارش شبکه تلويزيوني فاکس نيوز، دان گالووي، مربي اين سگ ضمن نشان دادن مهارت هاي آن به طور زنده گفت، اين سگ که ابيگيل (به کسر گاف) نام دارد مي تواند هشت لغت مختلف را که حاوي دستورات صاحب يا مربي اش است، به صورت کتبي بخواند.
وي افزود من سه ماه زحمت کشيده ام تا معاني اين لغات را به اين سگ آموزش دهم. وي سپس با نگاه داشتن نوشته هايي حاوي دستوراتي از قبيل بنشين، بردار، و بيانداز، در برابر چشمان اين سگ نشان داد که سگ با ديدن هر يک از دستورات، بعضاً پس از کمي تعلل، آن دستور را اجرا مي کند.
مربي اين سگ افزود، من از نمايش مهارت هاي اين سگ، در دبستان ها و مراکز درماني براي کمک به کودکاني که مشکلات يادگيري يا نيازهاي ويژه ديگري دارند، استفاده مي کنم.
دان گالووي در خاتمه افزود من چند مربي ديگر را نيز مي شناسم که سگ هايي را به همين نحو آموزش داده اند تا بتوانند چند فرمان مشخص را به طور کتبي بخوانند و آن را به اجرا در آورند.
http://asriran.com/fa/pages/?cid=88126

هیچ نظری موجود نیست: