۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

معالجه نهايي سرطان نزديک شد


پژوهشگران امريکايي به روش تازه يي دست يافته اند که از پخش شدن سرطان در بدن انسان جلوگيري مي کند.به گزارش نيويورک تايمز در اين روش سلول هاي مرکز سرطان به طور مستقيم هدف قرار مي گيرند و در واقع جلوي عود کردن سرطان گرفته مي شود.در روش فعلي با عمل جراحي غده هاي سرطاني را خارج مي کنند و سپس با شيمي درماني و راديوتراپي باقيمانده آن را هدف قرار مي دهند ولي سلول هاي پايه سرطاني مقاومت به خرج داده و حتي گاهي در سطح يک درصد عود مي کنند چرا که اين سلول ها در ميان رگ هاي خوني و مغز و کبد ممکن است باقي بمانند و خود را نوسازي کنند.
يک تيم پزشکي در دانشگاه هاروارد که مشغول مطالعات در ژنوم انساني است به داروهايي دست يافته اند که سلول هاي سرطاني را مورد حمله قرار مي دهد ولي با سلول هاي سالم کاري ندارد. اين داروها در 36 نوع شناخته شده اند که پژوهشگران مي گويند يکي از آنها داروي اصلي ضد غدد سرطاني است.

هیچ نظری موجود نیست: