۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

نمایی از هلال ماه در کنار برج میلاد تهران The eclipse of the moon is seen behind the Milad tower in Tehran, on June 16, 2011. (Reuters/Raheb Homavandi)

نمایی از هلال ماه در کنار برج میلاد تهران

The eclipse of the moon is seen behind the Milad tower in Tehran, on June 16, 2011.
(Reuters/Raheb Homavandi)

هیچ نظری موجود نیست: