۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

Amazing Child Prodigy in PIANO Grade5 (5Age) - Flood Time - Air 師承邱نواختن پیانو با مهارتی شگفت انگیز توسط یک کودک 5 ساله !世傑

هیچ نظری موجود نیست: