۱۳۹۱ شهریور ۲۰, دوشنبه

کوچکترین زن و مرد جهان

چاپ 57 کتاب رکوردهای گینس بهانه‌ای بود تا گردانندگان این سازمان رکوردگیری بین‌المللی، کوچکترین مرد دنیا از نپال و کوچکترین زن دنیا از هند را با هم آشنا کنند.

چاندرا بهادر 72 ساله با 54.6 سانتیمتر قد دارای عنوان کوچترین مرد و جیوتی 19 ساله با قد 62.8 سانتی متر کوچکترین زن دنیا است.

 

هیچ نظری موجود نیست: