۱۳۸۸ آبان ۲۴, یکشنبه

اخلاق بد، درد را بيشتر مي کند !


به گفته محققان طرح رابطه خلق و خو با واکنش به احساس درد در نيويورک سيتي، عواطف و احساسات و خلق و خو مي تواند نحوه واکنش ما به درد از آنجا که به هم مرتبط هستند تغيير دهد.
به گزارش ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران؛ دکتر روي و همکارانش در دانشگاه مونتيل 13 نفر را تحت شوک‌هاي الکتريکي دردناک قرار دادند.
اين شوک ها باعث واکنش و حرکت زانو مي شد محققان توانستند ميزان واکنش ها را اندازه بگيرند. به اين افراد در حين شوک ها تصاوير خوشايند و يا ناخوشايند و يا خنثي نشان داده شد و همزمان با آن محققان فعاليت مغز آن ها را توسط اسکن MRI مشخص کردند.
نتايج بررسي حاکي از ارتباط مستقيم احساسات و عواطف و درد است.
در نتايج اين بررسي آمده است اگر مي خواهيد کمتر احساس درد داشته باشيد به چيزهاي لذت بخش فکر کنيد.
يافته‌ها نشان مي دهد ديدن تصاوير ناخوشايند نسبت به تصاوير دلپذير و مثبت باعث درد بيشتري مي شود. اين نتايج يافته هاي قبلي مبني بر اثرات مثبت موسيقي بر کاهش ناراحتي افراد را نيز ثابت مي کند.
نتايج حاکي از آن است که مي توان با استفاده از روش هاي غير دارويي نظير تقويت خلق و خو توسط موسيقي لذت بخش و يا تصاوير خوشايند ميزان درد را در افراد کم کرد.
اين پژوهش در شماره اين هفته مجله Proceeding of the National Academy of science به چاپ مي رسد.

هیچ نظری موجود نیست: