۱۳۸۸ آبان ۲۴, یکشنبه

حقايقي شگفت‌انگيز و جالب درباره خواب


آيا تابحال خواب خود را فراموش کرده‌ايد؟ آيا دچار بختک شده‌ايد؟ خوابهاي رنگي چطور؟ آيا تا به حال ديده‌ايد؟
۱ – خواب ديدن افراد نابيناکساني که بعد از تولد نابينا مي‌شوند مي‌توانند تصاوير را در خواب ببينند. افرادي که نابينا به دنيا مي‌آيند نمي‌توانند در خواب تصاوير را ببينند، اما نابينايان خوابهايي به شفافي افراد بينا دارند، که البته شامل حواس پنج گانه ديگر مثل شنوايي، چشايي، بويايي، لامسه و حتي عواطف حسي است.
تصور کردن اين امر براي انسانهاي بينا مشکل است اما احتياج بدن به خوابيدن به قدري زياد است که مي‌تواند به طور مجازي تمامي موقعيت‌هاي فيزيکي را تا مرحله به وقوع پيوستن آن به کار گيرد.
۲ – ۹۰ درصد خوابها فراموش مي‌شوندنيمي از روياها در همان ۵ دقيقه اول پس از برخاستن از خواب و ۹۰ درصد آنها پس از ۱۰ دقيقه فراموش مي‌شوند. يک روز صبح، شاعري معروف به نام ساموئل تيلور کلريج با يک روياي خيلي عجيب و غريب (بر اثر استعمال مواد مخدر) بيدار شد. کاغذ و قلم را برداشت تا هرچه در خواب ديده بود را يادداشت کند. اين اثر «کوبلا خان» تبديل به يکي از اشعار معروف انگليسي شد. شعر او در بيت پنجاه و چهارم به وسيله فردي از شهر پارلاک قطع شد. کلريج قصد داشت شعرش را ادامه دهد ولي نتوانست بقيه خوابش را به ياد بياورد، اين اثر هيچ وقت کامل نشد.در شهر زانادا ، به فرمان کوبلا خانمنزلگاهي باشکوه و مجلل ساخته شدجايي که رودخانه مقدس آلفدر ميان مغاکهاي بي حد و مرزاز انسان تا درياهاي بي افقجريان داشت.يک مورد عجيب و غريب ديگر داستاني برخاسته از خواب به نام «دکتر جکيل و آقاي هايد ويلست» اثر رودبرت لوييس استيونسون بود. داستان ماري شلي فرانکشتاين نيز زاييده خيالي يک روياست.
۳ – همه مردم خواب مي‌بينندتمامي افراد (به جز مواردي از بيماري‌هاي شديد رواني) خواب مي‌بينند. اما زنها و مردها روياها و عکس العمل‌هاي متفاوتي نسبت به يکديگر دارند. مردها تمايل دارند درباره ساير همجنسان خود خواب ببينند در حالي که زنان در خوابهايشان به طور مساوي ديگر زنان و مردان را مي‌بينند.
۴ – خواب ديدن از بروز جنون جلوگيري مي‌کنددر آزمايش جديدي که درباره خواب بر روي تعدادي دانشجو انجام گرفت، مشاهده شد دانشجوياني را که در لحظه شروع خواب ديدن بيدار کردند (بعد از بيدار کردن به آنها اجازه داده شد که ۸ ساعت ديگر بخوابند) همگي داراي عدم تمرکز حواس، زودرنجي و کج خلقي، توهم و حتي بعد از ۳ روزنشانگر علائمي از جنون بودند. در نهايت وقتي به آنها اجازه داده شد که چرتي بزنند، ذهن آنها زمان از دست رفته را ترميم کرد و سطح کارايي خواب آنها را افزايش داد
۵ – فقط شناخته شده‌ها به خواب ما مي‌آيندرويا‌ها مکرراً از نقش بازي کردن افراد غريبه پر مي‌شود. ذهن ما چهره افراد غريبه را در عالم رويا نمي‌سازد، بلکه آن چهره‌هاي افراد حقيقي هستند که ما در طول زندگي ديده ايم ولي آنها را به خاطر نمي‌آوريم يا نمي‌شناسيم. براي مثال شيطان خون آشامي که در آخرين خوابتان ديده‌ايد ممکن است شخصي بوده باشد که وقتي بچه بوديد شما را کتک زده و يا با پدر شما بحث و مشاجره کرده است! همه ما در طول زندگي چهره صدها هزار نفر را ديده‌ايم، بنابرين ذهن ما منبع بي‌پايان شخصيت‌هايي است که هنگام خواب ديده مي‌شوند.
۶ – همه افراد خوابهاي رنگي نمي‌بينند12 درصد افراد بينا فقط خوابهاي سياه وسفيد و بقيه افراد تمامي رنگها را در خوابهايشان مي‌بينند. مردم موضوعات مشترکي را در روياهايشان مي‌بينند. مثل موقعيت‌هاي مربوط به مدرسه، تعقيب شدن، درجا دويدن، سقوط کردن، دير رسيدن، ديدن مرگ کسي که زنده است، پرواز کردن، مردود شدن در امتحان و يا تصادف با اتومبيل. علت اينکه چرا به افرادي که خوابهاي مربوط به درگيري و ناآرامي و مرگ را رنگي مي‌بينند، فشارها و ضربه‌هاي رواني بيشتري وارد مي‌شود، هنوز ناشناخته است.
۷ – خوابها آنچه که مي‌بينيم نيستنداگر شما درباره چيز خاصي خواب مي‌بينيد، الزاماً هميشه آن چيزي نيست که در تصوير مي‌بينيد. خوابها با زباني بسيار سمبليک با آدمي سخن مي‌گويند. ذهن نيمه هوشيار شما مي‌کوشد تا روياهايتان را با اشياء مشابه آن مقايسه و تلفيق کند.مثل سرودن يک شعر و استفاده از آرايه تشبيه: مورچه‌ها مثل ماشيني که هيچ وقفه‌اي ندارد کار مي‌کردند.ولي شما هيچ وقت چيزي را با خودش مقايسه نمي‌کنيد. به طور مثال هرگز نمي‌گوييم: آن غروب زيبا مثل غروبي زيبا بود. بنابرين ذهن شما ممکن است از هرسمبلي براي هر شيء استفاده کند ولي کمتر اتفاق افتاده که خود شيء سمبل خودش باشد.
۸ – ترک کنندگان دخانيات روياهاي واضحتري مي‌بينندکساني که براي مدت طولاني سيگار مي‌کشيدند و اکنون آن را ترک کرده‌اند، روياهاي شفاف‌تر و پاکتري نسبت به گذشته مي‌بينند. طبق تحقيقات مجله روانشناسي ناهنجاري: در ميان ۲۹۳ ترک کننده که ۱ تا ۴ هفته از دوره ترک آنها گذشته، ۳۳ درصد آنها حداقل ۱ بار خوابهايي مربوط به استعمال دخانيات را ديده‌اند. در بيشتر اين خوابها، اين افراد خودشان را در حال مصرف مي‌ديدند و احساسات بسيار شديد منفي مثل، وحشت و اضطراب و گناه به آنها دست مي‌داد.همچنين ۹۷ درصد ترک کنندگان تنباکو در مدت استعمال اين خوابها را نمي‌ديده‌اند و عمدتاً فقط در دوران ترک مواد اين خوابها ديده مي‌شده است.اين خوابها شفاف‌تر از خوابهاي معمول بوده و مهمترين علامت مشترک ترک تنباکو گزارش شده است.
۹ – محرکات بيروني به روياها حمله مي‌کنندخيلي از ما فرايندي به نام تداخل خواب را تجربه کرده ايم. مثلاً هنگامي که صدايي را بيرون از عالم خواب شنيده‌ايم، به نحوي با خواب ما تداخل پيدا کرده است. مثالي مشابه اين است که وقتي شما به صورت فيزيکي و در واقعيت تشنه هستيد، ذهن شما اين احساس را با خوابتان تلفيق مي‌کند. سپس به صورت مداوم پارچ‌هاي بزرگ آب را مي‌نوشيد و خود را سيراب مي‌کنيد، دقايقي بعد دوباره تشنه مي‌شويد و آب مي‌نوشيد، تشنه مي‌شويد … آب مي‌نوشيد … و اين چرخه تا وقتي بيدار مي‌شويد تکرار مي‌شود تا اينکه در عالم واقعيت آب بنوشيد.
۱۰ – طي خواب بدن فلج مي‌شودمي خواهيد باور کنيد يا نه، بدن شما در حقيقت هنگام خواب فلج مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين اتفاق از حرکت ناخواسته بدن و به نمايش گذاشتن روياها جلوگيري مي‌کند. بر اساس مقاله خواب در ويکي پديا : غدد شروع به ترشح کردن هورموني مي‌کنند که به القاي خواب کمک مي‌کند، نورونها سيگنالهايي را به نخاع مي‌فرستند که که باعث آرامش بدن مي‌شود و کمي بعد بدن بي حس و فلج مي‌شود.بيشتر بدانيد:- وقتي خروپف مي‌کنيد، نمي‌توانيد خواب ببينيد.- کودکان نوپا تا وقتي به سن ۳ سالگي برسند درباره خودشان خواب نمي‌بينند. آنها عموماً در همان سن تا ۷ يا ۸ سالگي شان کابوسهاي بيشتري نسبت به بزرگسالان مي‌بينند.- اگر شما را به طور ناگهاني از خوابي کوتاه بيدار کنند، روياهاي واضح‌تري را نسبت به وقتي که تمام شب را خوابيده ايد به ياد مي‌آوريد

هیچ نظری موجود نیست: