۱۳۸۸ آذر ۸, یکشنبه

شيرهاي دريايي در استخدام نيروي دريايي آمريکا !


نيروي دريايي آمريکا به منظور کنترل شرايط حاکم بر زير درياها و انجام ماموريتهاي خنثي سازي مينها شيرهاي دريايي و دلفينها را به خدمت گرفته است.
به گزارش مهر، شيرهاي دريايي و دلفين‌ها جديدترين اعضاي نيروي دريايي آمريکا هستند که به منظور خنثي کردن مينهاي دريايي و يا تحت کنترل گرفتن محيط زير درياها مورد استفاده قرار مي گيرند.
شيرهاي دريايي نيروي دريايي اين کشور به گونه اي تربيت شده اند که مي توانند به سوي مينها در اعماق دريا شنا کرده و گيره اي را به آنها اتصال دهند تا افراد ديگر در سطح کشتي مين را به بالا کشيده و آن را خنثي کنند. اين شيرهاي دريايي همچنين آموزش ديده اند تا به زدن پابندهايي به پاي غواصان مهاجم ماموريت آنها را خنثي کرده و زمينه دستگيري آنها را فراهم آورند.
در عين حال با وصل کردن دوربينهاي فيلم برداري به بدن دلفينها و شيرهاي دريايي تصاوير زنده اي از زير درياها در اختيار نيروهاي نظامي قرار خواهد گرفت. استفاده از اين جانداران در حال حاضر در ايالت واشنگتن آغاز شده است.
بر اساس گزارش تلگراف، نيروي دريايي آمريکا تا کنون 28 شير دريايي، 80 دلفين و يک وال خاويار را به استخدام خود درآورده است تا از آنها در ماموريتهايي که انسانها از انجام آن ناتوانند استفاده کند.

هیچ نظری موجود نیست: